Studia Podyplomowe

Rusza nabór na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/23

 Rusza nabór na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/23

Co warto wiedzieć na tle nowości i wymagań prawnych nowego roku szkoleniowego w obszarach:
Nowelizacja Ustawy o systemie Oświaty z dnia 12 maja 2022 r.

 

 •  Edukacja:

wprowadzenie nowego stanowiska pracy: pedagog specjalny do przedszkoli i szkół masowych

Zadania pedagoga specjalnego i jego kwalifikacje zostaną zaprezentowane w nowych Rozporządzeniach Ministra o:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • kwalifikacjach zawodowych

Rolą jaką ma spełniać pedagog specjalny na tle zadań pedagogiki włączającej została opisana i będzie realizowana na kierunkach studiów podyplomowych CKPiU – KPSW, takich jak:

 • Edukacja włączająca – pedagogika specjalna
 • Zarządzanie edukacją włączającą
 • Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej
 • Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychoogiczno-pedagogiczną z elementami psychoterapii

Przedstawiamy nowe ujęcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego:

 • Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i psychologów,
 • Przygotowanie pedagogiczne dla szkół ponadpodstawowych i psychologów
 • Dydaktyka języków obcych z przygotowaniem pedagogicznym
 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu.
 • Dla kierunków pedagogiczno terapeutycznych dodajemy moduł pedagogiki włączającej / z praktyką jako wymóg kwalifikacyjny /

Kierunki gospodarcze porszerzamy o:

 • Agent celny
 • Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami
 • Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji

Wdrażamy również studia specjalistyczne jako doskonalące zawodowo:

 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3r. życia (dla absolwentów studiów podyplomowych SI)
 • Edukacja Montessori w przedszkolu
 • Logorytmika z edukacją artystyczną