Studia Podyplomowe

Nowa inicjatywa edukacyjna CKPiU - KPSW na Litwie

 Nowa inicjatywa edukacyjna CKPiU - KPSW na Litwie

 

           Nauczyciele akademiccy, terapeuci CKPiU - KPSW w Bydgoszczy w nowym roku akademickim 2021/22 prowadzić będą kursy doskonalenia zawodowego na Litwie (rejon wileński) dla nauczycieli z polskim językiem wykładowym. Szkolenia dotyczyć będą problemów z obszarów:

            - integracj sensorycznej,

            - autyzmu,

            - edukacji włączającej.

         Treści programowe kursów zawierać będą wiedzę, umiejętnści i kompetencje społeczne w zakresie realizowanych celów edukacyjnych. Pomiędzy instytucjami wiodącymi stron podpisana została umowa o wspólpracy na bazie Deklaracji wsparcia mniejszości nardowych na Litwie i w Polsce zawarta 2019 r. przez Ministrów Edukacji Narodowych obu Państw.

 

mgr Andrzej Stobrawa
dyrektor
CKPiU KPSW