Studia Podyplomowe

Obrony prac końcowych

Obrony dla kierunku Logopeda ogólna planowane są na 08.01.2021 r.
Do 31.12.2020 r. prosimy o składanie prac końcowych i brakujących dokumentów.
Egzamin odbędzie się w formie on-line, szczegółowe informacje zostaną wysłane na grupowego maila.