Studia Podyplomowe

Ostatnie dni rekrutacji na 3 kierunki

Tylko do 22 stycznia 2021 r. - ostatnia szansa zapisania się na studia podyplomowe na kierunkach:

1. Pedagogika tańca z choreografią
2. Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
3. Informatyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe na wymienionych kierunkach rozpoczną się w drugiej połowie stycznia 2021 r.

Zapraszamy do składania podań!