Studia Podyplomowe

Podziękowania

Bydgoszcz, 06.06.2022 r.

Polskie Towarzystwo
Integracji Sensorycznej
w Warszawie

         Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy-Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego wyraża uznanie za jakość i sprawność przeprowadzenia w dniach 03-05.06.2022 r. w Poznaniu, konferencji naukowo-dydaktycznej.

pt. "Wyzwania wokół Integracji Sensorycznej"

             Szczególne gratulacje składamy zarządowi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie na czele z Panią Prezes dr Iwoną Palicką. Część zaproszonych wykładowców konferencji to nauczyciele KPSW-CKPiU w Bydgoszczy, terapeuci realizujący swoją misję zawodową
w ramach studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej na terenie kraju (Bydgoszczy i ośrodkach zamiejscowych).

          Jako współpartner konferencji, KPSW w Bydgoszczy wyraża satysfakcję że pomysł merytoryczny PTIS w Warszawie dotyczący upowszechniania i wzbogacenia wiedzy i umiejętności zaistaniał powszechnie i będzie stałym elementem rynku edukacyjnego.

 

 

Dyrektor z zespołem pracowników
CKPiU-KPSW w Bydgoszczy