Studia Podyplomowe

Komunikat przypominający

Nabór jest otwarty i trwa dla kierunków studiów podyplomowych,
które rozpoczynają swoją drogę edukacyjną 06.11.2021 r.,
jak i dla kierunków o wydłużonym naborze rekrutacyjnym do 12.11.2021 r.

Kierunki jak niżej:

- Terapia zajęciowa,
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i terapią wad postawy,
- Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową,
- BHP,
- Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
- Rachunkowość i finanse,
- Zarządzanie oświatą,
- Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 

 rozpoczną kształcenie spotkaniem organizacyjnym które odbędzie się 06.11.2021 r., godz. 8:30 i godz. 10:00
(e-maile zostały rozesłane do słuchaczy)

w segmencie A budynku KPSW ul. Toruńska 55-57. 
Na tablicy informacyjnej /parter, seg. A/ oraz na spotkaniu organizacyjnym
zostaną podane numery sal gdzie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne po odbyciu spotkania organizacyjnego.

W trakcie spotkania organizacyjnego zostaną kandydatom wręczone:
- decyzje o przyjęciu na kierunek studiów podyplomowych,
- harmonogramy zajęć,
- umowy o naukę.

 

Dla kierunków:
- Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawody z elementami coachingu,
- Komunikacja wspomagająca i alternatywna,
- Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia,
- Kierunki przedmiotowe (nauczycielskie)

Nabór został przedłużony do dnia 12.11.2021 r. /termin ostateczny/
Po 15.11.2021 r. poinformujemy które z kierunków zostaną uruchomione.

Nieuruchomione zostają w roku akademickim 2021/22 kierunki zgodnie z komunikatem
z dnia 30 września 2021 r. pt: Komunikat /nie dotyczy studiów podyplomowy z Integracji sensorycznej./