Studia Podyplomowe

Przypomnienie o rekrutacji

CKPiU KPSW
Przypomina o naborze dodatkowym na kierunki: 

1. Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
2. Psychopedagogika z neurodydaktyką
3. Komunikacja alternatynwa i wspomagająca
4. Terapia pedagogiczna z pedagogiką włączającą

 

Rekrutacja trwa tylko do końca miesiąca.

 

 Przypominy również że: 

- Minimalny limit przyjęć na kierunku to 5 osób
- Czesne dla kieurnku bez względu na jego rodzaj wynosi 2900 zł + 150 zł opłaty rekrutacyjnej
Studia realizowane będą w czasie 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.
Termin naboru upływa ostatniego dnia lutego 2022 r.
Zgłoszenia e-mailowe + skan dokumentów naborowych prosimy przesyłać na adres:
podyplomowe@kpsw.edu.pl
Obowiązuje w kwalifikacji przyjęć na kierunek kolejność zgłoszeń

 

Jeśli mają państwo do nas jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.