Studia Podyplomowe

Komunikat

 Komunikat

Dotyczący naboru na studia podyplomowe o przedłużonym terminie przyjmowania kandydatów do 12.11.2021r.

Kierunki studiów podyplomowych dla których nabór był przedłużony do dnia 12.11.2021r.,
w roku akademickim 2021/22 nie zostaną uruchomione:

- przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy z elementami coachingu,
- komunikacja wspomagająca i alternatywna,
- kierunki przedmiotowe (nauczycielskie).

Wydłużono nabór do końca lutego 2022r. dla kierunku:
- Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia.

Dla tego kierunku rozszerzono kryteria naboru które aktualnie stanowią o złożeniu:
- ksero dyplomu magisterskiego studiów humanistycznych, społecznych, medycznych
- ksero świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Integracji sensorycznej lub zaświadczenie ukończenia
kursów I i II stopnia, diagnozy i terapii SI przy stowarzyszeniach SI w Polsce, zrealizowanych do 15.12.2019r.,
które to nadawały kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia:                                                                                                                                                              

metoda: hybrydowa semestr: 3 czesne: 3800 zł + 200 (opłaty rekrutacyjnej)