Studia Podyplomowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

do pobrania