Studia Podyplomowe

ROZSZERZONY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE "INTEGRACJA SENSORYCZNA"!

Bardzo duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” w trwającym naborze na rok akademicki 2016/2017 doprowadziło do wypełnienia limitu przyjęć na studia.

Wobec ciągłego napływu wniosków o przyjęcie na wspomniany kierunek Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW postanowiło wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i uruchomić nabór na drugą grupę edukacyjną!

Na drugą grupę obowiązuje limit miejsc przyjęć, którego część została już wypełniona. Pozostało jeszcze 15 wolnych miejsc! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 15 października 2016 r. Kandydaci, którym nie uda się dostać na Studia Podyplomowe „Integracja Sensoryczna” w naborze do drugiej grupy mogą zostać przyjęci do grupy śródrocznej, która rozpocznie proces edukacyjny od lutego 2017 r.