Studia Podyplomowe

Specjalny nabór CKPiU w roku 2021

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy zaprasza na kierunki studiów podyplomowych realizowanych metodą on-line!

Nabór prowadzimy od 18.01.2021 r. do 26.03.2021 r. w ośrodkach:
Bydgoszcz   Słupsk   Tychy 

Profesjonalna ścieżka kształcenia umożliwi ukończenie studiów podyplomowych w 2021 r.
 

Zajęcia projektowane będą w systemie terminów elastycznych, dostosowanych do potrzeb grupy.
Na platformach Teams, Google Meet lub innej uzgodnionej z nauczycielami prowadzącymi.
Proponowane kierunki studiów podyplomowych po rozwinięciu:

PROPONOWANE KIERUNKI (rozpoczęcie zajęć kwiecień 2021 r.):

STUDIA PODYPLOMOWE DRUGIEGO PRZEDMIOTU DLA NAUCZYCIELI:


Treści kształcenia zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. o standardach kształcenia nauczycieli.

  Studenci KPSW opłacają czesne w wysokoći 950 - 1400 zł 

Zapraszamy do składania podań