Studia Podyplomowe

Komunikat

 KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
informuje, że w związku z uzyskaniem przez Wydział Prawa i obszaru nauki Kultura i religia kwalifikacji naukowej B+, B, Uczelnia uzyskała tytuł:
 
AKADEMII
 
nadany przez Ministra Edukacji i Nauki z dniem 24.01.2023 r. Fakt ten umożliwia wdrożenie nowej nazwy uczelni
 
Akademia Kujawsko-Pomorska
 
Kandydaci którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych, kursach doskonalenia zawodowego po 24.01.2023 r.,
nabór zimowy i późniejsze cykliczne nabory, uzyskają świadectwa ukończenia z nową nazwą uczelni:
 
Akademia Kujawsko-Pomorska
 
Akademickość zobowiązuje zarządzających kształceniem nauczycieli, wykładowców do szczególnej dbałości o:
 
- jakość i markę w procesie uczenia się
- interdyscyplinarność studiów podyplomowych skupionych wokół problemu wiodącego
- współprace z autorytetami rozpoznawalnymi w środowisku naukowym i specjalistów praktyków
- komunikatywność w procesie organizacji i kształcenia.
 
Uroczystość nadania nowej nazwy uczelni wraz z dyplomatorium,
odbędzie się dnia 28.01.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Uczelni.
 
 
 
Zapraszamy
 
 

Zarządzający CKPiU KPSW
w Bydgoszczy

Szkolenie

Polska Szkoła w Galicji zaprasza na otwarte i bezpłatne szkolenia
w ramach projektu współpracy ze specjalistami z KPSW w Bydgoszczy.
Pierwsze już w najbliższą sobotę 21.01.23 o godz. 19:00-20:30:
temat: „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży –
jak zapobiegać negatywnemu wpływowi nowych technologii i jak mądrze z nich korzystać”

Jeśli chcesz wziąć w nim udział, wypełnij zgłoszenie w formularzu google.

 

https://tiny.pl/wpc62

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

Obrona dyplomowa

Infomujemy że w dniu 22.01.2023 r.,
odbędzie się obrona na kierunku Logopedia ogólna (2021/2022) o godzinie 8:30

Powodzenia !

Zimowe wznowienie naboru na studia podyplomowe CKPiU KPSW

 

Zimowe wznowienie naboru na studia podyplomowe CKPiU KPSW

  

Studia w pełnej metodzie on-line

Kierunki:

1. Zarządzanie Oświatą 2 semestry 2900 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

2. BHP 2 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

3. Informatyka dla nauczycieli 3 semestry 3500 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej

4. Resocjalizacja i socjoterapia 3 semestry 3800 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej

 

Studia „hybrydowe”

Kierunki:

1. Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia (dla absolwentów kierunki SI) przy współpracy PTIS w Warszawie
2 semestry 4300 zł + 200 zł op. rekrutacyjnej 

2. Integracja Sensoryczna dla dzieci w spektrum autyzmu

absolwenci SI (studia podyplomowe) moduł: 100 godzin ( 2 semestry ) + 60 godzin praktyki w ośrodku, placówce z orzeczeniami dla dzieci autystycznych
2 semestry 3800zł + 200zł op. rekrutacyjnej 

3. Edukacja włączająca – pedagogika specjalna
3 semestry 4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

4.Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych
3 semestry 3600 zł + 150 zł 

5. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i specjalnej
(z wyboru słuchacza)
3 semestry 3600/4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej. 

6. Terapeuta rodziny - terapia wsparcia rodziny z doradztwem systemowym i elementami psychoterapii
3 semestry 3600 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

7. Edukacja matematyczno - logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
3 semestry 3400 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

8. Edukacja twórcza dziecka zdolnego w systemie przedszkolnym i szkolnym
3 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

9. Pedagogika sądowa z mediacją
2 semestry 3600 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

Dokumenty (podpisane podanie, ksero dyplomu, zdjęcie, potwierdzenie op. rekrutacyjnej)

należy składać osobiście lub drogą elektroniczną (https://tiny.pl/9v692) do

 

28 lutego 2023 r.

 

Planowane rozpoczęcie zajęć : marzec 2023 r. 

Zakończenie studiów : grudzień 2023 r. do max styczeń 2024r. 

Minimalna grupa naboru to 15 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń

Zapraszamy

Życzenia

Informujemy, że w dniu 23.12.2022 r., biuro będzie nieczynne.  

Życzenia

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - KPSW w Bydgoszczy
w świąteczny czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
życzy słuchaczom i ich rodzinom oraz nauczycielom akademickim,
samych dobrych dni, atmosfery serdeczności, wsparcia dla zatroskanych i potrzebujących.
Otwarcia serca dla innych w uczuciu przyjaźni i miłości wzajemnej.


Wszystkiego najlepszego dla rozwoju zawodowego i satysfakcji z tego co robicie.

Życzy
Zespół pracowników CKPiU KPSW w Bydgoszczy

Kurs doskonalący umiejętności

Komunikat

dotyczy kursu: kwalifikowany pracownik ochrony /przedłużenie licencji/

Nabór na kurs został zamknięty. W dniu 04.12.2022 r. rozpoczęły się zajęcia, które zakończą się w drugiej połowie stycznia 2023 r.
Z dniem 16 stycznia otwieramy nabór dla kolejnej grupy szkoleniowej z limitem przyjęć do max 30 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Koszt kursu: 650 zł
Absolwent otrzymuje po pomyślnym zakończeniu kursu:
- świadectwo ukończenia kursu doskonalenia zawodowego na obowiązującym prawnie druku państwowym,
- certyfikat wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony osób i mienia.

Informacje:
Koordynatorzy zadania edukacyjnego
- p. Jacek Gackowski tel. 693 338 719
- p. Lidia Wojciechowska tel. 532 289 698
lub biuro CKPiU KPSW tel. 797 328 421, 52 339 30 27


 

Czytaj więcej...

Komunikat

 Duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna,
wymusza na organizatorach zamknięcie naboru do ośrodków w Opolu i Olsztynie.
Osoby zainteresowane kierunkiem Integracja Sensoryczna z obszaru Opolszczyzny,
prosimy o kierowanie wniosków o przyjęcie do naszego ośrodka w Tychach. 

Kontakt:
Przedszkole nr 9 Pluszowego Misia 
ul. Brzozowa 41, 43-100 Tychy
Koordynator: Aleksandra Światowska
tel. 728 913 118

Kandydaci z Warmi i Mazur(Olsztyn), mogą jeszcze złożyć wniosek naborowy w ośrodkach w Bydgoszczy.
 
Kontakt: 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 339 30 27
+48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
 
UWAGA !
Przyjmowanie wnosków naborowych zamykamy 30 listopada 2022 r.
 
Przyjmujemy również na kierunki:
- Edukacja i rehabilitacjia osób z dyfunkcją wzroku i słuchu (z modułem pedagogiki specjalnej),
- Terapia zajęciowa,
- BHP,
- Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej,
- Zarządzanie oświatą.