Studia Podyplomowe

Rozpoczęcie zajęć

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych 2020/21.

Jesteśmy w trakcie wysyłania wiadomości e-mail o szczegółach pierwszych zjazdów.
Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej. Przypominamy, że rekrutacja trwa do 15 października.
Za wszystkie podania, które wpłynęły dotychczas na studia podyplomowe CKPiU serdecznie dziękujemy.

Komunikat z naboru nr 3

Limity miejsc na kierunkach studiów podyplomowych zbliżają się do wyczerpania (ostatnie wolne miejsca):

Dotyczy to sczególnie kierunków:

 • Integracja sensoryczna (Bydgoszcz)

 • Integracja sensoryczna (Poznań)

 • Integracja sensoryczna (Tychy)

 • Integracja sensoryczna (Opole)

 • Integracja sensoryczna (Olsztyn)

 • Integracja sensoryczna (Słupsk)

 • Integracja sensoryczna (Żyrardów)

 • Logopedia ogólna (Bydgoszcz)

 • Neurologopedia z elementami neurogeriatrii (Bydgoszcz)

 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (Bydgoszcz)

 • Przygotowanie pedagogiczne (Bydgoszcz)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń na kierunek studiów!
Prosimy o szybkie podejmowanie decyzji o złożeniu dokumentów naborowych.

Przypominamy o kierunkach, które zostaną uruchomione:

 • Integracja sensoryczna (Lublin)

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
  (dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
  (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

 • Fizjoterapia pediatryczna

 • Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
  z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej

 • Pedagogika tańca z choreografią

 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • Zarządzanie oświatą

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Rachunkowość i finanse

 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży

 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

 • Informatyka dla nauczycieli


Kierunki bliskie uruchomienia:

 • Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii (z certyfikatem instruktora hipoterapii)

 • Nauczanie zdalne

 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami choachingu.

 • Integracja sensoryczna (Suwałki)
   

Przypominamy – nabór kandydatów trwa do 15 października 2020 r.
Zapraszamy do składania podań

Do kandydatów na studia podyplomowe

Wobec licznych próśb kandydatów rozszerzamy program kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej o moduł pedagogiki specjalnej dla nauczycieli i absolwentów szkół wyższych, którzy nie legitymują się wykształceniem z pedagogiki specjalnej.

Kierunek będzie miał nazwę: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej.

Czytaj więcej...

Komunikat z naboru nr 2

CKPiU w Bydgoszczy prowadzi nabór na studia podyplomowe do dnia 15 października 2020 r.
Zajęcia będziemy realizować w systemie zajęć hybrydowych zgodnie z rekomendacją MNiSW w Warszawie z Zarządzeniem Rektora KPSW nr 35 z 11 września 2020 r.

Czytaj więcej...

Komunikat z naboru nr 1

Dotychczasowe wyniki tegorocznego naboru na studia podyplomowe wskazują główne kierunki zainteresowania kandydatów. Do kierunków najliczniej wybieranych należą:

Czytaj więcej...