Studia Podyplomowe

Zmiana lokalizacji biura CKPiU

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego przy ul. Toruńskiej 55-57
zostało przeniesione do pokoju nr 1A.
Po przejściu przez portiernię w budynku B, proszę kierować się na parter budynku A.

Czytaj więcej...

24.08.2020 BIURO NIECZYNNE

Szanowni Państwo,
w poniedziałek 24.08.2020 Biuro CKPiU będzie NIECZYNNE z powodu przeprowadzki do budynku A.
Sprawy kierowane do sekretariatu CKPiU prosimy załatwić w kolejnych dniach.
Za utrudnienia przepraszamy!

Odbiór świadectw i Certyfikatów (SI w Bydgoszczy)

* Słuchaczy z naboru śródrocznego przepraszamy, certyfikaty są chwilowo w przygotowaniu.
Świadectwa należy odebrać osobiście, certyfikaty będą wysyłane pocztą.

Od 20.08.2020 zapraszamy absolwentów tegorocznych studiów podyplomowych na kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA w Bydgoszczy po odbiór świadectw oraz Certyfikatów PTIS. 
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wraz z certyfikatami wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

Biuro CKPiU KPSW

Odbiór świadectw (WRAUT Piła)

Zapraszamy od 17.08.2020 po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Pile w roku akademickim 2019/2020 na kierunku WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECI (UCZNIÓW) ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

Biuro CKPiU KPSW

Zapraszamy!

Zapraszamy od 04.08.2020 po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2019/2020 w terminie wrzesień 2019- czerwiec 2020 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunków INTEGRACJA SENSORYCZNA oraz WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECI (UCZNIÓW) ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ- REALIZOWANE W PILE

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

Biuro CKPiU KPSW

KOMUNIKAT

Dotyczy częściowego przywrócenia działalności KPSW w Bydgoszczy w związku z ograniczeniami wywołanymi przez rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora KPSW 27/2020

Prezentujemy treść Zarządzenia Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej, w sprawie częściowego przywrócenia działalności Uczelni.
 

Czytaj więcej...