Studia Podyplomowe

Rejestracjia-on-line

Zapraszamy na studia podyplomowe w CKPiU KPSW.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
REJESTRACJA ONLINE
Po rejestracji on-line należy dosłać/donieść do Biura CKPiU wypełnione podanie
z wymaganym kompletem dokumentów.
Wymagane dokumenty

Informacja dla kandydatów na SI w Opolu

(dot. Komunikatu z 26 lutego 2020 r. o naborze na II edycję kierunku Integracja Sensoryczna w Opolu).

Z powodu warunków epidemiologicznych i prawnych niemożliwe było przeprowadzenie naboru na II edycję kierunku i jego rozpoczęcie w połowie czerwca 2020 r.
Od czerwca 2020 r. wznawiamy nabór na kierunek Integracja Sensoryczna.
Nabór trwać będzie do 30 września 2020 r. 
Cena studóiw: 4900 zł + 200 zł opłata rekrutacyjna. Liczba miejsc na kierunku: 25.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów, którzy złożyli dokumenty w pierwszym wnioskowanym terminie będą rozpatrzane pozytywnie.

Wymagane dokumenty w zakładce REKRUTACJA
 

KOMUNIKAT - zdalne nauczanie

Dotyczy: organizacji kształcenia po decyzji MNiSW o wydłużeniu zawieszenia zajęć bezpośrednich
do 25.05.2020 r.

Wydłuzaja się utrudnienia do dnia 25.05.20 r. Jesteśmy skazani na pracę zdalną.
Po głębokich przemyśleniach dotyczących kwestii:

  • Zakończenia studiów podyplomowych w przewidzianym harmonogramem czasie.
  • Efektywnego kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności Proponujemy Państwu rozwiązanie organizacyjne:

1. Do 25.05.20 r. niektóre zajęcia na wybranych kierunkach poprowadzić metodą zdalną.

2. Od 30.05.20 r. przejść do kształcenia bezpośredniego ( po decyzji MNiSW).

3. Zakończyć zajęcia na przełomie czerwca/lipca 2020 r.

4. Obrony przeprowadzić w połowie lipca.

5. Świadectwa byłyby wydawane w połowie sierpnia.

Na maile grupowe przesłane zostały zmodyfikowane harmonogramy, które uwzględniają powyższe założenia. W przypadku dalszego zawieszenia zajęć przedstawimy kolejne rozwiązanie organizacyjne.

Dyrektor CKPiU KPSW Andrzej Stobrawa

Obrony on-line

Dziś, w sposób mniej tradycyjny przeprowadziliśmy obrony prac końcowych.
Jesteśmy pod wrażeniem zarówno wiedzy, jak i optymizmu naszych słuchaczy.
Gratulujemy bydgoskim absolwentom Oligofrenopedagogiki!


 

Komunikat na temat praktyk zawodowych

CKPiU KPSW w Bydgoszczy, wykorzystując rekomendacje MNiSW dotyczącą odbywania przez słuchaczy studiów podyplomowych obowiązkowych praktyk zawodowych postanawia:

  • wydłużyć możliwość realizacji praktyk do 30 września 2020 r.,
  • wdrożyć możliwość zaliczenia praktyk w całości na bazie co najmniej 1/2 części ich odbycia
    przy załączeniu pozytywnej opinii opiekuna praktyki właściwej jednostki merytorycznej w miejscu odbywania praktyki