Studia Podyplomowe

Zapraszamy na specjalistyczne Studia Podyplomowe AKP w Bydgoszczy dla terapeutów SI -

Studia specjalistyczne przy współpracy z PTIS w Warszawie dla absolwentów studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej.

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez Akademię Kujawsko-Pomorską przy współpracy z PTIS w Warszawie, a także innych studiów podyplomowych z zakresu SI, oraz ukończonym dwustopniowym szkoleniu SI z minimum 5-letnim doświadczeniem terapeutycznym w obszarze SI (po indywidualnym uzgodnieniu z dyrekcją CKPiU AKP).

Zajęcie prowadzone będą w Bydgoszczy i Poznaniu

Opiekunem merytorycznym studiów będzie dr Iwona Palicka - prezes PTIS
Zajęcia rozpoczynają się już od lutego 2024 r.

Nie zwlekajcie !
Czekamy na Was !!

Więcej informacji uzyskacie:

  • +48 797 328 421
  • 52 339 30 27
  • podyplomowe@akp.bydgoszcz.pl

 

NOWA PROPOZYCJA ORGANIZACYJNO-MERYTORYCZNA

NOWA PROPOZYCJA ORGANIZACYJNO-MERYTORYCZNA

Zapraszamy Was do rekrutacji na rok akademicki 2023/24

Mamy też dla Was krótkie przypomnienie co musicie do nas dostarczyć po zarejestrowaniu
w formie papierowej:

  • Podanie
  • Zdjęcie
  • Ksero dyplomu
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Rekrutacja dla Was potrwa do końca września
Pamiętajcie że liczy się kolejność zgłoszeń

Jesteśmy też do dyspozycji dla Was:

  • +48 797 328 421
  • 52 339 30 27
  • podyplomowe@akp.bydgoszcz.pl

 

Komunikat - nowa propozycja organizacyjna

 Komunikat
Nowa propozycja organizacyjna

 
Z uwagi na duże problemy występujące na rynku zasobów kadrowych nauczycieli,
CKPiU AKP w Bydgoszczy wychodzi z propozycją wsparcia rynku pracy poprzez:
 
Propozycja I:
dla nauczycieli pracujących w szkołach chcących uzyskać
drugą kwalifikacje przedmiotową (zawodową)
 
Studia podyplomowe online w obszarach kształcenia:
 
1. Mat-Fiz – Informatyka
2. Chemia-Biologia-Przyroda
3. Filologia Polska – Historia – Geografia
4. Języki obce

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie opłaty rekrutacyjnej

 Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Akademii Kujawsko Pomorskiej w Bydgoszczy informuje, że na kierunku Integracja Sensoryczna we wszystkich ośrodkach zamiejscowych i Bydgoszczy zmienia wartość opłaty rekrutacyjnej z 200 zł na 400 zł w roku akademickim 2023/2024. 

Na pozostałych kierunkach kształcenia zmiana wynosi z 150 zł na 200 zł. 

Opłatę rekrutacyjną można wnosić dwustopniowo:

Integracja Sensoryczna 

1. W okresie naboru wraz z dokumentami wymaganymi procedurą przyjęcia na kierunek 200 zł (I wpłata)

2. Na koniec studiów przed testem końcowym (czerwiec 2024r.) - 200 zł (II wpłata) 

Inne kierunki studiów w systemie analogicznym :

150 zł w terminie naboru

50 zł  na koniec studiów (czerwiec 2024r.)

Zamiar nasz nie narusza kwoty bazowej tj. "czesnego" za kierunek studiów.

Jest wynikiem istniejących procesów inflacyjnych i zwiększenia kosztów administracyjno - gospodarczych Uczelni.

Relacja z wyjazdu do Hiszpanii, w ramach programu ERASMUS+

 Relacja z wyjazdu do Hiszpanii, w ramach programu ERASMUS+

 
Nauczyciele CKPiU AKP w Bydgoszczy po raz kolejny gościli w Stowarzyszeniu Kulturalnym Polonia w Galicji,
w pięknym mieście Santiago de Compostela. Naszym celem było nieść wiedzę, życzliwość i wsparcie nauczycielom,
dzieciom, rodzinom, szczególnie tym dwujęzycznym, w sprawach dotyczących nauki,
wyrównywania deficytów i problemów natury emocjonalnej oraz umiejętności komunikowania się.
 
Prowadzone zajęcia przygotowawcze, w trybie zdalnym, a później warsztaty
i konsultacje bezpośrednie naszych specjalistów dały możliwość diagnozy
i nakreśliły kierunki terapii w dostosowaniu dla konkretnego przypadku dziecka, rodziny.
 
Dziękujemy za szczerość i serdeczność spotkania, jesteśmy umówieni na kolejny raz.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy

informuje, że z dniem 01 czerwca 2023 r.
rozpoczynamy nabór na studia podyplomowe roku akademickiego 2023/24

Informator o kierunkach prowadzonych studiów, cenie za całość kształcenia
i wysokość opłaty rekrutacyjnej jest zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Dokumenty na studia podyplomowe można składać bezpośrednio w biurze AKP
- ul. Toruńska  55-57,pokój 1A
- skanem (podyplomowe@akp.bydgoszcz.pl)
- pocztą

Informacji organizacyjnych i merytorycznych udzielają pracownicy biura CKPiU AKP:
- tel: 52 339 30 27, +48 797 325 421
- e-mail: podyplomowe@akp.bydgoszcz.pl

Zapraszamy do zapytań i składania dokumentów.

Życzenia Wielkanocne 2023

 Drodzy słuchacze, nauczyciele, pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
Akademii Kujawsko - Pomorskiej w Bydgoszczy

Jak co roku Wielkanoc to Święto radości, uśmiechu i nadziei na nowe otwarcie.

Na zdarzenia, które przyniosą szczęśliwe oczekiwanie i wymarzone sytuacje osobiste,

rodzinne i zawodowe.

Spełnienia tej barwnej opowieści Wam życzymy.

Niech tak się dzieje

Pracownicy CKPiU AKP