Studia Podyplomowe

Inauguracja studiów Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Inauguracja studiów Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego odbędzie się 21.10.2017 r. o godz. 8.30 w budynku Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57, po której prowadzone będą zajęcia według harmonogramu.
W trakcie spotkania organizacyjnego nastąpi podpisanie umów o naukę, słuchacze otrzymają decyzje o przyjęciu na studia oraz szczegółowe harmonogramy na cały rok akademicki.
Numery sal, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w sobotę i niedzielę, zostaną podane na tablicy informacyjnej, w holu przy sekretariacie studiów, pokój 21C.
Numer auli, w której odbędzie się inauguracja zamieszczony zostanie na stronie www studiów podyplomowych.

Komunikat dot. uruchomionych kierunków w roku akademickim 2017/2018

 

Trwa nabór na studia podyplomowe Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW

I. Możemy Państwu z satysfakcją przedstawić kierunki studiów, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018.
Oczywiście zapraszamy kandydatów do zgłaszania się jeszcze na niżej podane kierunki.  Nabór w dalszym ciągu jest otwarty.

 

Czytaj więcej...

Cykl spotkań z Panem profesorem Jackiem Pyżalskim

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza na kontynuację cyklu spotkań z Panem Profesorem Jackiem Pyżalskim.

Tematem spotkania będzie problem dotyczący sposobów motywowania uczniów w procesie edukacyjno-wychowawczym z uwzględnieniem szczególnej roli wychowawcy klasy.

Spotkanie odbędzie się 10.10.2017r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 55-57, Campus A, sala 301. Godzina rozpoczęcia spotkania planowana jest na 14.30, czas trwania – 4 godziny.
 

Czytaj więcej...

Nabór na Integrację Sensoryczną

NABÓR NA INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ

Szanowni Państwo!

Znaczne zainteresowanie kandydatów studiami podyplomowymi z Integracji Sensorycznej doprowadziło do przekroczenia limitu zgłoszeń na jedną grupę.
Podjęliśmy decyzję o uwzględnieniu próśb zgłoszonych przez kandydatów, którzy są ponad limitem przyjęć i utworzyliśmy drugą grupę dla kierunku. Stan naboru dla drugiej grupy przekroczył już jednak połowę limitu miejsc. Zainteresowanych studiami na Integracji Sensorycznej prosimy o uwzględnienie w swych decyzjach, że jednym z kryteriów przyjęć na studia podyplomowe jest kolejność zgłoszeń. Trzeciej grupy nie będziemy tworzyć.
   

Serdecznie zapraszamy!

Odbiór świadectw

 Zapraszamy do odbioru świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2016/2017 w terminie październik 2016 – czerwiec 2017.
Odbioru można dokonywać w biurze CKPiU KPSW, przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21C, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 – 15.30.

Obrona

 
Termin obrony prac końcowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna IV edycja 

16.09.2017
(SOBOTA) OD GODZINY 9.00

W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57.