Studia Podyplomowe

Nabór dodatkowy

 Zaproszenie dla spóźnialskich

CKPiU otwiera dodatkowy nabór realizowany na studia podyplomowe metodą zdalną na kierunki:

1. Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
2. Psychopedagogika z neurodydaktyką
3. Komunikacja alternatynwa i wspomagająca
4. Terapia pedagogiczna z pedagogiką włączającą

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 58/2021

Wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia
w okresie od 18 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr 58/2021

Komunikat

 Komunikat

Dotyczący naboru na studia podyplomowe o przedłużonym terminie przyjmowania kandydatów do 12.11.2021r.

Czytaj więcej...

Komunikat przypominający

Nabór jest otwarty i trwa dla kierunków studiów podyplomowych,
które rozpoczynają swoją drogę edukacyjną 06.11.2021 r.,
jak i dla kierunków o wydłużonym naborze rekrutacyjnym do 12.11.2021 r.

Kierunki jak niżej:

- Terapia zajęciowa,
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i terapią wad postawy,
- Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową,
- BHP,
- Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
- Rachunkowość i finanse,
- Zarządzanie oświatą,
- Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 

Czytaj więcej...

Komunikat

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne odbywać się będą według planu poniżej:

SI - Bydgoszcz, Słupsk, Olsztyn
23.10.2021 (sobota) SI Bydgoszcz /zajęcia bezpośrednio na uczelni w sali 17A/ z mgr Barbarą Witkowską
24.10.2021 (niedziela) SI Bydgoszcz, Słupsk, Olsztyn, /zajęcia on-line/ z dr Krzysztofem Fabianem

dr Krzysztof Fabian prześle na grupowego maila link z zaproszeniem do zajęć niedzielnych dla grup - Bydgoszcz, Słupsk, Olsztyn

LOGOPEDIA I NEUROLOGOPEDIA 
23.10.2021 (sobota) 9:00 - 16:30 /zajęcia on-line z dr hab. Agnieszką Hamerlińską/
24.10.2021 (niedziela) 9:00 - 12:45 /zajęcia on-line z dr Małgorzatą Karwowską/
                                    13:00 - 16:45 /zajęcia on-line z dr Martą Zawichrowską/

Link do zajęć on-line wyślą wykładowcy na grupowe maile. 
 

Faktury

 W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące wystawienia faktury w roku akademickim 2021/22

INFORMACJE
WNIOSEK

Informacja

Przypominamy o spotkaniach organizacyjnych studiów podyplomowych
o godz 8:30 dnia 09.10.2021 r. dla kierunków:

- Neurologopedia
- Logopedia ogólna
- Diagnoza, edukacja i terapia osób z spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
- Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
- Rewalidacja i terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej z modułem pedagogii włączającej
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem etod neurofizjologicznych
- Przygotowanie pedagogiczne
- Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
 

Czytaj więcej...