Studia Podyplomowe

Warsztaty praktyczne z Pilar Blázquez Ballesteros

 Jesteśmy po udanych praktycznych warsztatach z  Pilar Blázquez Ballesteros - terapeuty Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej z Hiszpanii.
Udział dzieci i rodziców podkreśla wartość diagnistyczą spotkań.      

Czytaj więcej...

Komunikat dot. rekrutacji 2017/2018

Drodzy Państwo,

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy w dniu 16.06.2017 r. przedstawi na naszej stronie internetowej ofertę studiów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego prowadzonych przez nauczycieli akademickich, terapeutów krajowych i zagranicznych na rok akademicki 2017/18. Nabór wniosków na kierunki kształcenia  realizujemy drogą e-mail (za pośrednictwem skanu), pocztą lub osobiście w biurze CKPiU KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57 od dnia 19.06.2017. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Dyrektor CKPiU KPSW
mgr Andrzej Stobrawa


                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zajęcia z Panią Pilar Blázquez Ballesteros

Zajęcia warsztatowe z Panią Pilar Blázquez Ballesteros (Hiszpania) w dniach:
- 10.06.2017 godzina 9.00
Temat: Terapia integracji sensorycznej dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w tym
z ADHD- praktyczne wskazówki dla nauczycieli,terapeutów i rodziców (zestawy ćwiczeń)
- 11.06.2017 godzina 9.00
Temat: Autyzm – jak organizować i prowadzić sesje terapeutyczne zaburzonych procesów sensorycznych
odbędą się w pracowni integracji sensorycznej przedszkola „Borowiki” ul. Bora Komorowskiego 29 (Fordon).
Dojazd – z PKS tramwajem nr 3 lub 5

Nabór na zajęcia trwa do dnia 08.06.2017 r. cena 120 zł za warsztat. Zgłoszenia można składać w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek C pok. 21C, pod numerem telefonu: 52 339 30 27, 797 328 421 lub skanem na nasz e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Profesor Jacek Pyżalski w CKPiU

Profesor Jacek Pyżalski w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW.

Około 400 nauczycieli szkół bydgoskich było uczestnikami zajęć w cyklu „Co działa jak nic nie działa”.
Tematem spotkania był problem agresji werbalnej i internetowej występujących wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Kurs Masażu Metodą Shantala

 KURS METODA MASAŻU SHANTALA:

TERMIN:

12 maj (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00
13 maj (sobota) w godzinach 09.00 – 12.30

Uczestnicy zajęć winni przynieść ze sobą:
- lalkę (bobas)
- ręcznik
- dres


MIEJSCE REALIZACJI KURSU:

Budynek C KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57

Zapraszamy!

Nowy termin kursu „Terapia ręki”

UWAGA !

Nowy termin kursu „Terapia ręki”

Zaproponowany na 04.06.2017 termin kursu z uwagi na nakładający się zjazd studiów podyplomowych zostaje zmieniony na:

9 czerwca (piątek) od godziny 16.00
10 czerwca (sobota) od godziny 9.00


Zajęcia odbędą się w obiekcie KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57
Na zajęciach część ćwiczeń będzie prezentowana z udziałem dzieci.
Przepraszamy za zaistniały błąd organizacyjny.

UMOWY NA KURS BĘDĄ GOTOWE DO PODPISU OD DNIA 29.04.2017 r. (sobota) W BIURZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I USTAWICZNEGO KPSW pok. 21 C

Biuro CKPiU KPSW