Studia Podyplomowe

Warsztaty praktyczne w pracowni SI prowadzone przez hiszpańską terapeutkę

Hiszpańska terapeutka Integracji Sensorycznej i terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy

Zapraszamy
na
warsztaty praktyczne realizowane w pracowni SI– zestawy ćwiczeń
i ich wykorzystanie w terapii.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r.
od godziny 9.00 (każdy po 6 godzin)

Czytaj więcej...

Kondolencje

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jerzego Zastempowskiego
nauczyciela akademickiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW


Rodzinie oraz Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia

Rektor, Prezydent oraz Społeczność Akademicka
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Zapraszamy na kursy doskonalenia zawodowego!

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza na kursy doskonalenia zawodowego:

1. Dyspraksja w terapii pedagogicznej z uwzględnieniem wspomagania sensorycznego:
Prowadzący: terapeutki z Grecji ośrodka współpracującego z CKPiU KPSW w zakresie integracji sensorycznej i terapii zajęciowej
Termin: 03.04.2017 r, godz. 16.30
Czas trwania: 4 godziny (warsztat)
Miejsce: campus C obiektu KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57, sala 212 C
Koszt: 150 zł – słuchacze studiów podyplomowych KPSW oraz ich absolwenci
              300 zł - nabór „otwarty”

Zgłoszenia e-mail kierować na adres: podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 24.03.2017 roku
Ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Czytaj więcej...

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe i kursy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2017 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W 2017 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
-wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
- wparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Nie podlegają dofinansowaniu szkolenia i studia podyplomowe, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych).

Terapeuta Integracji Sensorycznej z Hiszpanii w CKPiU

W pierwszym tygodniu stycznia 2017 r., w wyniku odbytej wizyty merytorycznej przedstawicieli Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Centrum Terapii Okupacyjnej i Pediatrycznej w Hiszpanii została podpisana umowa o wzajemnej współpracy.
Dzięki przyjętemu porozumieniu w czerwcu 2017 r. zostaną przeprowadzone warsztaty specjalistyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych KPSW, Integracji Sensorycznej i Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto została uzgodniona możliwość odbycia w drugiej połowie lipca 2017 r. bezpłatnych tygodniowych praktyk w Ośrodku hiszpańskim.

Informacje o naborze od marca 2017 r.

Wobec wielu zapytań dotyczących uruchomienia kierunków studiów podyplomowych od marca 2017 r., informujemy, że Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza do składania wniosków o przyjęcie na wybrany przez kandydata kierunek. Grupa uruchamiana zostanie przy stanie naboru co najmniej 15 osób.
Najbliżej uruchomienia w marcu 2017 r. są kierunki:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami programowania,
- Przygotowanie Pedagogiczne,
- Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną,
- BHP.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I USTAWICZNEGO KPSW W BYDGOSZCZY

informuje, że w okresie świątecznym zmieniają się godziny otwarcia w dniach:

 
24-27.12.2016 – nieczynne

28-29.12.2016 – czynne w godzinach 8.00-16.00

30.12-01.01.2017 – nieczynne

02-05.01.2017 – czynne w godzinach 8.00-16.00

06-08.01.2017 – nieczynne