Studia Podyplomowe

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

25-26.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 25.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016-2017

Przedstawiamy nową ofertę studiów podyplomowych proponowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy do jej analizy i dokonania wyboru kierunku kształcenia, który Twoim zdaniem jest odpowiedni dla Ciebie na teraz i w perspektywie planowanego rozwoju zawodowego.

Naszą misją jest tworzenie warunków bazowych i kadrowych dla uzyskania efektów końcowych związanych z wysoką jakością kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności ukierunkowanej na praktykę zawodową.

Zapoznaj się z nową ofertą Studiów Podyplomowych w zakładce "KIERUNKI" oraz na stronie KPSW.

Zapraszamy
Zespół CKPiU KPSW

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

18-19.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 18.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

11-12.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 11.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

04-05.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 04.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

IV edycja Integracji Sensorycznej (rozpoczęcie kształcenia październik 2016 rok w Bydgoszczy).

Nabór jest na etapie pełnego spełnienia limitu miejsc. Pozostały jeszcze 4 wolne miejsca. O przyjęciu na kierunek decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie przez kandydatów kryteriów naborowych.

Można również w Poznaniu:
Od października 2016 r. zgodnie z komunikatem zawartym na naszej stronie internetowej uruchamiamy kształcenie na studiach podyplomowych w tym na kierunku Integracja Sensoryczna w Poznaniu.

Informacje szczegółowe:
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
tel. 52 339 30 27
podyplomowe@kpsw.edu.pl
lub dr Radosław Rutkowski – Poznań
tel. 506 050 524

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

21-22.05.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57 Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 21.05.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.