Studia Podyplomowe

Ośrodek - Poznań

CKPiU KPSW w Bydgoszczy informuje, że został wypełniony limit przyjęć słuchaczy na Integrację Sensoryczną
w Ośrodku w Poznaniu
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kierunkiem zwiększyliśmy limit miejsc z 25 do 30 osób.
 
Jednocześnie informujemy, że otwieramy nabór na:
II edycję Integracji Sensorycznej w Poznaniu, której edycja rozpocznie się od marca 2017. Wnioski na Integrację Sensoryczną, które w kryterium kolejności złożenia nie zakwalifikują się na I edycję, mogą za zgodą kandydata zakwalifikować się na II edycję kształcenia.
 
Informujemy również, że otwieramy nabór na kierunek studiów podyplomowych
LOGOPEDIA OGÓLNA (615 godz)
Limit miejsc – 25 osób
 
Cena – 4.900 zł + 150 zł opłata rekrutacyjna
 
 
I zjazd - Integracja Sensoryczna
Zebranie organizacyjne połączone z pierwszym zjazdem dydaktycznym zorganizowane zostanie w Poznaniu (Zespół Szkół Specjalnych nr 103, ul. Rycerska 43) w dniu 15 października 2016r. o godzinie 10.00.
 
Porządek programowy spotkania:
 
Dzień pierwszy (sobota)
10.00-12.00 - sprawy organizacyjne
 • informacje ogólne
 • podpisanie umów o naukę
 • wyposażenie słuchaczy studiów w harmonogramy zajęć
 • wręczenie decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe
12.00-16.00 - zajęcia dydaktyczne
 
Dzień drugi (niedziela)
9.00-17.00 -zajęcia dydaktyczne

Szczegółowy program konferencji

Konferencja problemowo-warsztatowa z zakresu dobrych praktyk 
„Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”
 
Program konferencji:
 
9.00 – 9.10  Powitanie gości i uczestników konferencji przez Rektora KPSW
       prof. nadzw. dr Helenę Czakowską
9.10 – 11.00 Część plenarna – wykłady  sala 312 C
 
         • Mechanizmy mózgowe zaburzeń przetwarzania sensorycznego ( 9.10 – 9.40)
      prof. dr hab. Aneta Borkowska  
        • Czynniki ryzyka ciążowo-porodowego i najczęściej występujące objawy zaburzeń
           przetwarzania sensorycznego w zależności od wieku. Analiza badań własnych. ( 9.40 – 10.10)
     mgr (doktorant) Magdalena Szczepara-Fabian  
 • Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością. ( 10.10 – 10.40)
     mgr Pilar Blàr Blázquez Ballesteros  - terapeuta SI i Ocupacional – Hiszpania  
 
10.40 – 11.10 Catering   sala 310 C

11.10 – 15.20 Warsztaty
 
• Metody i narzędzia pobudzania zmysłów .  ( 11.10 – 11.55)   sala 309 C
  mgr Barbara Chrustek trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie  
• Koncepcja SI w pracy z małymi dziećmi ( od 0 do 3 lat).  ( 12.00 – 12.45)   sala 302 C
  mgr Magdalena Szczepara-Fabian trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie, terapeuta NDT – BOBATH
• Miejsce koncepcji SI w warsztacie pracy fizjoterapeuty.  ( 12.50 – 13.35)   sala 309 C
  dr Krzysztof Fabian, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
• Terapia poprzez SI dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami sprzężonymi.  ( 13.40 – 14.25)   sala 302 C
  mgr Magdalena Łagowska trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie
• Metody stymulacji ruchowej dziecka „Bobath czy Vojta”, kiedy i jak.  ( 14.30 – 15.20)   sala 309 C
 dr Radosław Rutkowski AWF Poznań
 terapeuta metody Vojty – mgr Iwona Słowińska
 
15.20 – 15.30 Zakończenie konferencji

Ośrodek Poznań

 Studia Podyplomowe na kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA realizowane w roku akademickim 2016/17 w Poznaniu rozpoczną się zebraniem organizacyjnym w dniu 15.10.2016 r. (sobota) godz. 10.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 103, ul. Rycerska 43.

Na zebraniu organizacyjnym zostaną przedstawione:

- umowy o naukę

- decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe

- harmonogramy zajęć na rok akademicki 2016/17

Nabór na kierunku Integracja Sensoryczna w Poznaniu kończymy 30 września 2016r. Zostały wolne jeszcze

tylko dwa miejsca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONFERENCJA

Dotyczy uczestnictwa w konferencji problemowo – warsztatowej „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”.


Osoby, które złożą dokumenty naborowe w roku akademickim 2016/2017 na kierunki studiów podyplomowych:

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)
- wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
- logopedia
- neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii

do dnia 15.09.2016 r. będą mogły skorzystać z ceny preferencyjnej udziału w konferencji problemowo- warsztatowej „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”, która wynosi 160 zł na wszystkie formy warsztatów + panel.
Zgłoszenia można dokonywać w biurze CKPiU KPSW osobiście lub e-mail’em (podyplomowe@kpsw.edu.pl)  wraz z załączeniem karty zgłoszeniowej (do pobrania).

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Telegram z wizyty studyjnej w Hiszpanii

    CKPiU KPSW podpisało umowę o współpracy z Hiszpańskim Ośrodkiem Terapii Pediatrycznej w Vigo.
Ośrodek ten pracuje również metodami Integracji Sensorycznej.
 
Efektem naszej wizyty będzie udział przedstawiciela  tej organizacji w konferencji problemowo-warsztatowej w dniu 17.09.2016 r. w Bydgoszczy z wykładem pt. „Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością.

Ponadto:

 • wdrożenie do programu studiów podyplomowych SI od X 2017 r. nowego przedmiotu dotyczącego problemów ewaluacji diagnozy. Przedmiot prowadzony będzie przez terapeutę SI z  Ośrodka w Hiszpanii,
 • możliwość realizacji praktyki zawodowej w Hiszpanii

Konferencja „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego oraz Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie zapraszają w dniu 17.09.2016 r. na jednodniową konferencję problemowo-warsztatową dotyczącą wspomagania rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej.

Program konferencji:

9.00 – 11.00 Część plenarna - wykłady

 • Mechanizmy mózgowe zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  • prof. dr hab. Aneta Borkowska
 • Czynniki ryzyka ciążowo-porodowego i najczęściej występujące objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego w zależności od wieku. Analiza badań własnych.
  • mgr (doktorant) Magdalena Szczepara-Fabian
 • Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością
  • mgr Pilar Blàr Blázquez Ballesteros - terapeuta SI i Ocupacional - Hiszpania

11.00 – 15.00 Warsztaty

 •  Metody i narzędzia pobudzania zmysłów (możliwa część II na życzenie słuchaczy).
  • mgr Barbara Chrustek - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie
 • Koncepcja SI w pracy z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat).
  • mgr Magdalena Szczepara-Fabian - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie, terapeuta NDT - BOBATH
 • Miejsce koncepcji SI w warsztacie pracy fizjoterapeuty.
  • dr Krzysztof Fabian - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
 • Metody stymulacji ruchowej dziecka „Bobath czy Vojta”, kiedy i jak.
  • dr Radosław Rutkowski - AWF Poznań, 
  • terapeuta Bobath i Vojty z Niemiec
  • terapeuta metody Vojty - Iwona Słowińska
 • Terapia poprzez SI dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami sprzężonymi.
  • mgr Magdalena Łagowska - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie

15.10 – 15.20 Zakończenie konferencji

Założenia organizacyjne:

 • Koszt sesji plenarnej 100,00/osoba. Koszt jednego warsztatu 60,00/50,00/osoba.
 • Warunek konieczny uczestnictwa w konferencji to wybór sesji plenarnej i jednego warsztatu przez uczestnika tj. sesja plenarna/100,00 + warsztat/60,00 = 160,00.
 • Uczestnik może dokonać wyboru więcej niż jednego warsztatu z propozycji konferencji i zaznaczyć te wybory na karcie zgłoszeniowej (pobierz TUTAJ).
 • Koszt pozostałych warsztatów, każdy po 50,00 od osoby (poza warsztatem łącznym z sesją plenarną-60,00).


Wpłaty należy dokonywać na podane konto KPSW, umieszczone na karcie zgłoszeniowej (pobierz TUTAJ).
Informacji udziela biuro CKPiU KPSW w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, tel. 52 339 30 27, mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Zapisy:

 • termin do 14.09.2016 r.
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń
 • zgłoszenia prosimy przesyłać na karcie zgłoszeniowej na adres podyplomowe@kpsw.edu.pl
 • lub oddać osobiście w biurze CKPiU KPSW w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57

Do pobrania:

Odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Zapraszamy do odbioru świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2015/2016 w terminie październik 2015 – czerwiec 2016.

Odbioru można dokonywać w biurze CKPiU KPSW, przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek B, pokój 21C, w godzinach od 9.00 – 15.30.