Studia Podyplomowe

Obrona

 
Termin obrony prac końcowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna IV edycja 

16.09.2017
(SOBOTA) OD GODZINY 9.00

W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57.

 

Warsztaty praktyczne z Pilar Blázquez Ballesteros

 Jesteśmy po udanych praktycznych warsztatach z  Pilar Blázquez Ballesteros - terapeuty Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej z Hiszpanii.
Udział dzieci i rodziców podkreśla wartość diagnistyczą spotkań.      

Czytaj więcej...

Komunikat dot. rekrutacji 2017/2018

Drodzy Państwo,

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy w dniu 16.06.2017 r. przedstawi na naszej stronie internetowej ofertę studiów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego prowadzonych przez nauczycieli akademickich, terapeutów krajowych i zagranicznych na rok akademicki 2017/18. Nabór wniosków na kierunki kształcenia  realizujemy drogą e-mail (za pośrednictwem skanu), pocztą lub osobiście w biurze CKPiU KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57 od dnia 19.06.2017. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Dyrektor CKPiU KPSW
mgr Andrzej Stobrawa


                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zajęcia z Panią Pilar Blázquez Ballesteros

Zajęcia warsztatowe z Panią Pilar Blázquez Ballesteros (Hiszpania) w dniach:
- 10.06.2017 godzina 9.00
Temat: Terapia integracji sensorycznej dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w tym
z ADHD- praktyczne wskazówki dla nauczycieli,terapeutów i rodziców (zestawy ćwiczeń)
- 11.06.2017 godzina 9.00
Temat: Autyzm – jak organizować i prowadzić sesje terapeutyczne zaburzonych procesów sensorycznych
odbędą się w pracowni integracji sensorycznej przedszkola „Borowiki” ul. Bora Komorowskiego 29 (Fordon).
Dojazd – z PKS tramwajem nr 3 lub 5

Nabór na zajęcia trwa do dnia 08.06.2017 r. cena 120 zł za warsztat. Zgłoszenia można składać w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek C pok. 21C, pod numerem telefonu: 52 339 30 27, 797 328 421 lub skanem na nasz e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Profesor Jacek Pyżalski w CKPiU

Profesor Jacek Pyżalski w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW.

Około 400 nauczycieli szkół bydgoskich było uczestnikami zajęć w cyklu „Co działa jak nic nie działa”.
Tematem spotkania był problem agresji werbalnej i internetowej występujących wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Czytaj więcej...