Studia Podyplomowe

ROZSZERZONY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE "INTEGRACJA SENSORYCZNA"!

Bardzo duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” w trwającym naborze na rok akademicki 2016/2017 doprowadziło do wypełnienia limitu przyjęć na studia.

Wobec ciągłego napływu wniosków o przyjęcie na wspomniany kierunek Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW postanowiło wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i uruchomić nabór na drugą grupę edukacyjną!

Na drugą grupę obowiązuje limit miejsc przyjęć, którego część została już wypełniona. Pozostało jeszcze 15 wolnych miejsc! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 15 października 2016 r. Kandydaci, którym nie uda się dostać na Studia Podyplomowe „Integracja Sensoryczna” w naborze do drugiej grupy mogą zostać przyjęci do grupy śródrocznej, która rozpocznie proces edukacyjny od lutego 2017 r.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

25-26.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 25.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016-2017

Przedstawiamy nową ofertę studiów podyplomowych proponowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy do jej analizy i dokonania wyboru kierunku kształcenia, który Twoim zdaniem jest odpowiedni dla Ciebie na teraz i w perspektywie planowanego rozwoju zawodowego.

Naszą misją jest tworzenie warunków bazowych i kadrowych dla uzyskania efektów końcowych związanych z wysoką jakością kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności ukierunkowanej na praktykę zawodową.

Zapoznaj się z nową ofertą Studiów Podyplomowych w zakładce "KIERUNKI" oraz na stronie KPSW.

Zapraszamy
Zespół CKPiU KPSW

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

18-19.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 18.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

11-12.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 11.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

04-05.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 04.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

IV edycja Integracji Sensorycznej (rozpoczęcie kształcenia październik 2016 rok w Bydgoszczy).

Nabór jest na etapie pełnego spełnienia limitu miejsc. Pozostały jeszcze 4 wolne miejsca. O przyjęciu na kierunek decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie przez kandydatów kryteriów naborowych.

Można również w Poznaniu:
Od października 2016 r. zgodnie z komunikatem zawartym na naszej stronie internetowej uruchamiamy kształcenie na studiach podyplomowych w tym na kierunku Integracja Sensoryczna w Poznaniu.

Informacje szczegółowe:
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
tel. 52 339 30 27
podyplomowe@kpsw.edu.pl
lub dr Radosław Rutkowski – Poznań
tel. 506 050 524