Studia Podyplomowe

Masaż logopedyczny

Serdecznie zapraszamy na:
Kurs masażu logopedycznego

25.03.2023 r.
mgr Zbigniew Rytlewski 

Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisów:
FORMULARZ

Sala Integracji sensorycznej

Przedstawiamy Wam naszą nową sale do zajęć z Integracji sensorycznej.
Ostatnio odbyły się na niej już pierwsze zajęcia.

Zachęcamy Was do obejrzenia paru zdjęć ! 

Komunikat

 KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
informuje, że w związku z uzyskaniem przez Wydział Prawa i obszaru nauki Kultura i religia kwalifikacji naukowej B+, B, Uczelnia uzyskała tytuł:
 
AKADEMII
 
nadany przez Ministra Edukacji i Nauki z dniem 24.01.2023 r. Fakt ten umożliwia wdrożenie nowej nazwy uczelni
 
Akademia Kujawsko-Pomorska
 
Kandydaci którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych, kursach doskonalenia zawodowego po 24.01.2023 r.,
nabór zimowy i późniejsze cykliczne nabory, uzyskają świadectwa ukończenia z nową nazwą uczelni:
 
Akademia Kujawsko-Pomorska
 
Akademickość zobowiązuje zarządzających kształceniem nauczycieli, wykładowców do szczególnej dbałości o:
 
- jakość i markę w procesie uczenia się
- interdyscyplinarność studiów podyplomowych skupionych wokół problemu wiodącego
- współprace z autorytetami rozpoznawalnymi w środowisku naukowym i specjalistów praktyków
- komunikatywność w procesie organizacji i kształcenia.
 
Uroczystość nadania nowej nazwy uczelni wraz z dyplomatorium,
odbędzie się dnia 28.01.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Uczelni.
 
 
 
Zapraszamy
 
 

Zarządzający CKPiU KPSW
w Bydgoszczy

Szkolenie

Polska Szkoła w Galicji zaprasza na otwarte i bezpłatne szkolenia
w ramach projektu współpracy ze specjalistami z KPSW w Bydgoszczy.
Pierwsze już w najbliższą sobotę 21.01.23 o godz. 19:00-20:30:
temat: „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży –
jak zapobiegać negatywnemu wpływowi nowych technologii i jak mądrze z nich korzystać”

Jeśli chcesz wziąć w nim udział, wypełnij zgłoszenie w formularzu google.

 

https://tiny.pl/wpc62

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

Obrona dyplomowa

Infomujemy że w dniu 22.01.2023 r.,
odbędzie się obrona na kierunku Logopedia ogólna (2021/2022) o godzinie 8:30

Powodzenia !

Zimowe wznowienie naboru na studia podyplomowe CKPiU KPSW

 

Zimowe wznowienie naboru na studia podyplomowe CKPiU KPSW

  

Studia w pełnej metodzie on-line

Kierunki:

1. Zarządzanie Oświatą 2 semestry 2900 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

2. BHP 2 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

3. Informatyka dla nauczycieli 3 semestry 3500 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej

4. Resocjalizacja i socjoterapia 3 semestry 3800 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej

 

Studia „hybrydowe”

Kierunki:

1. Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia (dla absolwentów kierunki SI) przy współpracy PTIS w Warszawie
2 semestry 4300 zł + 200 zł op. rekrutacyjnej 

2. Integracja Sensoryczna dla dzieci w spektrum autyzmu

absolwenci SI (studia podyplomowe) moduł: 100 godzin ( 2 semestry ) + 60 godzin praktyki w ośrodku, placówce z orzeczeniami dla dzieci autystycznych
2 semestry 3800zł + 200zł op. rekrutacyjnej 

3. Edukacja włączająca – pedagogika specjalna
3 semestry 4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

4.Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych
3 semestry 3600 zł + 150 zł 

5. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i specjalnej
(z wyboru słuchacza)
3 semestry 3600/4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej. 

6. Terapeuta rodziny - terapia wsparcia rodziny z doradztwem systemowym i elementami psychoterapii
3 semestry 3600 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

7. Edukacja matematyczno - logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
3 semestry 3400 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

8. Edukacja twórcza dziecka zdolnego w systemie przedszkolnym i szkolnym
3 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

9. Pedagogika sądowa z mediacją
2 semestry 3600 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

Dokumenty (podpisane podanie, ksero dyplomu, zdjęcie, potwierdzenie op. rekrutacyjnej)

należy składać osobiście lub drogą elektroniczną (https://tiny.pl/9v692) do

 

28 lutego 2023 r.

 

Planowane rozpoczęcie zajęć : marzec 2023 r. 

Zakończenie studiów : grudzień 2023 r. do max styczeń 2024r. 

Minimalna grupa naboru to 15 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń

Zapraszamy

Życzenia

Informujemy, że w dniu 23.12.2022 r., biuro będzie nieczynne.  

Życzenia

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - KPSW w Bydgoszczy
w świąteczny czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
życzy słuchaczom i ich rodzinom oraz nauczycielom akademickim,
samych dobrych dni, atmosfery serdeczności, wsparcia dla zatroskanych i potrzebujących.
Otwarcia serca dla innych w uczuciu przyjaźni i miłości wzajemnej.


Wszystkiego najlepszego dla rozwoju zawodowego i satysfakcji z tego co robicie.

Życzy
Zespół pracowników CKPiU KPSW w Bydgoszczy