Studia Podyplomowe

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

11-12.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 11.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

04-05.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 04.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

IV edycja Integracji Sensorycznej (rozpoczęcie kształcenia październik 2016 rok w Bydgoszczy).

Nabór jest na etapie pełnego spełnienia limitu miejsc. Pozostały jeszcze 4 wolne miejsca. O przyjęciu na kierunek decyduje kolejność zgłoszeń oraz wypełnienie przez kandydatów kryteriów naborowych.

Można również w Poznaniu:
Od października 2016 r. zgodnie z komunikatem zawartym na naszej stronie internetowej uruchamiamy kształcenie na studiach podyplomowych w tym na kierunku Integracja Sensoryczna w Poznaniu.

Informacje szczegółowe:
Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
tel. 52 339 30 27
podyplomowe@kpsw.edu.pl
lub dr Radosław Rutkowski – Poznań
tel. 506 050 524

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

21-22.05.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57 Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 21.05.2016r. (sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57 Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

Plany zjazdów w grudniu

Wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line, zaproszenie do udziału w zajęciach na wybranej platformie wyśle na grupowego e-maila wykładowca.

Zjazdy 19-20.12.2020

Zjazd słuchaczy SI (ośrodki zamiejscowe)

Uwaga: Zostały przeniesione zajęcia na kierunku Zarządzanie oświatą:
z soboty 05.12.2020 r. (9.00 - 16.30) na 17.01.2021 r., godziny bez zmian.

Obrony prac końcowych

Obrony dla kierunku Logopeda ogólna planowane są na 08.01.2021 r.
Do 31.12.2020 r. prosimy o składanie prac końcowych i brakujących dokumentów.
Egzamin odbędzie się w formie on-line, szczegółowe informacje zostaną wysłane na grupowego maila.