Studia Podyplomowe

Obrona dyplomowa

Infomujemy że w dniu 22.01.2023 r.,
odbędzie się obrona na kierunku Logopedia ogólna (2021/2022) o godzinie 8:30

Powodzenia !

Zimowe wznowienie naboru na studia podyplomowe CKPiU KPSW

 

Zimowe wznowienie naboru na studia podyplomowe CKPiU KPSW

  

Studia w pełnej metodzie on-line

Kierunki:

1. Zarządzanie Oświatą 2 semestry 2900 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

2. BHP 2 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

3. Informatyka dla nauczycieli 3 semestry 3500 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej

4. Resocjalizacja i socjoterapia 3 semestry 3800 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej

 

Studia „hybrydowe”

Kierunki:

1. Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia (dla absolwentów kierunki SI) przy współpracy PTIS w Warszawie
2 semestry 4300 zł + 200 zł op. rekrutacyjnej 

2. Integracja Sensoryczna dla dzieci w spektrum autyzmu

absolwenci SI (studia podyplomowe) moduł: 100 godzin ( 2 semestry ) + 60 godzin praktyki w ośrodku, placówce z orzeczeniami dla dzieci autystycznych
2 semestry 3800zł + 200zł op. rekrutacyjnej 

3. Edukacja włączająca – pedagogika specjalna
3 semestry 4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

4.Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych
3 semestry 3600 zł + 150 zł 

5. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i specjalnej
(z wyboru słuchacza)
3 semestry 3600/4300 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej. 

6. Terapeuta rodziny - terapia wsparcia rodziny z doradztwem systemowym i elementami psychoterapii
3 semestry 3600 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

7. Edukacja matematyczno - logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
3 semestry 3400 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

8. Edukacja twórcza dziecka zdolnego w systemie przedszkolnym i szkolnym
3 semestry 3000 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

9. Pedagogika sądowa z mediacją
2 semestry 3600 zł + 150 zł op. rekrutacyjnej 

Dokumenty (podpisane podanie, ksero dyplomu, zdjęcie, potwierdzenie op. rekrutacyjnej)

należy składać osobiście lub drogą elektroniczną (https://tiny.pl/9v692) do

 

28 lutego 2023 r.

 

Planowane rozpoczęcie zajęć : marzec 2023 r. 

Zakończenie studiów : grudzień 2023 r. do max styczeń 2024r. 

Minimalna grupa naboru to 15 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń

Zapraszamy

Życzenia

Informujemy, że w dniu 23.12.2022 r., biuro będzie nieczynne.  

Życzenia

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - KPSW w Bydgoszczy
w świąteczny czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
życzy słuchaczom i ich rodzinom oraz nauczycielom akademickim,
samych dobrych dni, atmosfery serdeczności, wsparcia dla zatroskanych i potrzebujących.
Otwarcia serca dla innych w uczuciu przyjaźni i miłości wzajemnej.


Wszystkiego najlepszego dla rozwoju zawodowego i satysfakcji z tego co robicie.

Życzy
Zespół pracowników CKPiU KPSW w Bydgoszczy

Kurs doskonalący umiejętności

Komunikat

dotyczy kursu: kwalifikowany pracownik ochrony /przedłużenie licencji/

Nabór na kurs został zamknięty. W dniu 04.12.2022 r. rozpoczęły się zajęcia, które zakończą się w drugiej połowie stycznia 2023 r.
Z dniem 16 stycznia otwieramy nabór dla kolejnej grupy szkoleniowej z limitem przyjęć do max 30 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Koszt kursu: 650 zł
Absolwent otrzymuje po pomyślnym zakończeniu kursu:
- świadectwo ukończenia kursu doskonalenia zawodowego na obowiązującym prawnie druku państwowym,
- certyfikat wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony osób i mienia.

Informacje:
Koordynatorzy zadania edukacyjnego
- p. Jacek Gackowski tel. 693 338 719
- p. Lidia Wojciechowska tel. 532 289 698
lub biuro CKPiU KPSW tel. 797 328 421, 52 339 30 27


 

Czytaj więcej...

Komunikat

 Duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna,
wymusza na organizatorach zamknięcie naboru do ośrodków w Opolu i Olsztynie.
Osoby zainteresowane kierunkiem Integracja Sensoryczna z obszaru Opolszczyzny,
prosimy o kierowanie wniosków o przyjęcie do naszego ośrodka w Tychach. 

Kontakt:
Przedszkole nr 9 Pluszowego Misia 
ul. Brzozowa 41, 43-100 Tychy
Koordynator: Aleksandra Światowska
tel. 728 913 118

Kandydaci z Warmi i Mazur(Olsztyn), mogą jeszcze złożyć wniosek naborowy w ośrodkach w Bydgoszczy.
 
Kontakt: 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 339 30 27
+48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
 
UWAGA !
Przyjmowanie wnosków naborowych zamykamy 30 listopada 2022 r.
 
Przyjmujemy również na kierunki:
- Edukacja i rehabilitacjia osób z dyfunkcją wzroku i słuchu (z modułem pedagogiki specjalnej),
- Terapia zajęciowa,
- BHP,
- Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej,
- Zarządzanie oświatą. 

E-mail grupowy

 Drodzy słuchacze,

Przypominamy o sprawdzaniu e-maili grupowych ! 
Prosimy o niezmienianie hasła na konta grupowe,
dzięki czemu nowe osoby mogą się z łatwością zalogować.
Jeśli ktoś z Państwa zmienił hasło, to prosimy o pilny kontakt
z biurem CKPiU KPSW.

Przypominamy że aby zalogować się na pocztę należy:

- wejść na stronę poczty: https://tiny.pl/wwmfs
- wpisać login i hasło podane e-mailowo lub na spotkaniu

Życzymy Państwu samych sukcesów i jak zawsze służymy pomocą ! 

Komunikat z naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/23

 Komunikat z naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/23

 
Otrzymaliście Państwo maile oraz informację na stronie internetowej (podyplomowe@kpsw.edu.pl),
o terminie zebrania organizacyjnego 22.10.2022 r. KPSW, Toruńska 55-57, Bydgoszcz,
oraz I zjeździe edukacyjnym, który odbędzie się 22/23.10.2022 r.,
zaraz po zebraniu organizacyjnym. Na spotkaniu, podpiszecie umowę o naukę oraz
otrzymacie decyzje o przyjęciu na studia i harmonogram zajęć na cały rok akademicki.
 
Poinformowaliśmy kandydatów, które kierunki studiów podyplomowych zaczynają zajęcia
i jakie formy pracy będą obowiązywały dla przyjętej formy hybrydowej.
Jest część kierunków, które rozpoczynają prace o dużym nasyceniu ilościowym słuchaczy,
ale są też kierunki kształcenia, które „ruszają” ale mają jeszcze zdolność przyjęcia osób zainteresowanych na studia.
 
Do takich kierunków należą:
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
- Terapia zajęciowa,
- Pedagogika tańca,
- Przygotowanie pedagogiczne dla różnych typów szkół,
- Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu,
- Ośrodek zamiejscowy w Wysokiej
 
Dokonanie przyjęcia i dołączenie do grupy studiującej będzie możliwe do 30 listopada 2022 r.
Wszystkim którzy zdecydowali się na wybór studiów w CKPiU-KPSW bardzo dziękujemy. 
 
 
Życzymy powodzenia i miłego studiowania.