Studia Podyplomowe

Nowa inicjatywa edukacyjna CKPiU - KPSW na Litwie

 Nowa inicjatywa edukacyjna CKPiU - KPSW na Litwie

 

           Nauczyciele akademiccy, terapeuci CKPiU - KPSW w Bydgoszczy w nowym roku akademickim 2021/22 prowadzić będą kursy doskonalenia zawodowego na Litwie (rejon wileński) dla nauczycieli z polskim językiem wykładowym. Szkolenia dotyczyć będą problemów z obszarów:

            - integracj sensorycznej,

            - autyzmu,

            - edukacji włączającej.

Czytaj więcej...

Nowa oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/22

Drodzy kandydaci,

    Przedstawiamy nową ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/22.
Oferta prezentuje kierunki opisane w obszarach tematycznych:

-   prawno-administracyjnych,
-   pedagogiczno-terapeutycznych,
-   przedmiotowych dla nauczycieli,
-   gospodarczych.

Czytaj więcej...

Informacja

INFORMACJA

KPSW - CKPiU
zgodnie z zarządzeniem nr 18/2021 Pani Rektor

wdraża z dniem 01.06.2021 r. projekt powołania Zespołu Pomocy Psychologiczno-Socjoterapeutycznego dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wsparcie dotyczyć będzie problemów emocjonalnych, komunikacyjnych, spolecznych wynikających z osobistej oceny zdarzeń i faktów.

Nasza inicjatywa zrodziła się na tle zagrożeń sanitarnych, izolacji społecznej, zmiany systemów komunikacji międzyludzkiej oraz ograniczenia pracy zespołowej.

Czytaj więcej...