Studia Podyplomowe

Ośrodek - Wysoka

Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej placówki studiów podyplomowych !!
 
Studia podyplomowe realizowane będą przez KPSW 
w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Wysokiej.
 
szczegóły znajdziecie na stronie internetowej:
https://tiny.pl/wmztb