Studia Podyplomowe

Zajęcia 17/18 października

Wobec informacji przedstawionej na konferencji prasowej 15.10.2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów w Telewizji Polskiej w sprawie strategii działań, związanych z walką z epidemią SARS Cov-2, Władze Uczelni zaaprobowały system działań organizacyjnych, który przewiduje wdrożenie edukacji zdalnej, odpowiedniej dla strefy czerwonej, z możliwością realizacji zajęć bezpośrednich dla działań praktycznych.

Wobec powyższego, dnia 17.10.2020 r. zajęcia organizacyjne oraz zajęcia praktyczne, przewidziane w planie zajęć odbędą się według przekazanego harmonogramu i będą trwały do godziny 14.00.

18.10.2020 r. Zajęcia odbywać się będą zdalnie według planu.

Istnieje możliwość zmian organizacyjnych, wobec pogorszenia się sytuacji sanitarnej w kraju
i w regionie.

Prosimy o przestrzeganie uczelnianych zaleceń sanitarnych, o których informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie.