Studia Podyplomowe

Zajęcia 24/25 października

Zajęcia realizowane 24.10.2020 r. w formie bezpośredniej na niżej wymienionych kierunkach studiów podyplomowych odbywać się będą w godzinach 9.00 – 15.30. Dokument do wglądu.
UWAGA! Zmiana - słuchacze Neurologopedii będą mieli zajęcia on-line.

Wobec wystąpienia Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w dniu dzisiejszym, tj. 23.10.2020 r. w godzinach południowych o zastosowaniu reżimu sanitarnego w Polsce wobec dynamicznie rozwijającej się epidemii SARS-Cov-2, CKPiU postanawia:

1. Utrzymać w mocy harmonogram zajęć na dzień 25.10.2020 r. w formie zdalnej

2. Zmienić formę zajęć w dniu 24.10.2020 r. z formuły bezpośredniej na zdalną. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian.

Zaproszenia do udziału w zajęciach słuchacze otrzymają od wykładowców na e-maile grupowe.

Zajęcia 24.10.2020 on-line:

1. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu + Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną + Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży (trzy kierunki z modułem pedagogiki włączającej wspólnym)
mgr Monika Przybylska – przygotowanie IPET 9.00 – 12.15
mgr Anna Bross-Krymer – metodyka pracy z uczniem zdolnym 12.15 – 15.30

                             
2. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
mgr Aleksandra Sadowska-Krajewska – diagnoza i terapia neurologiczna okresu postlingwalnego
                          
3. Socjoterapia + Resocjalizacja
mgr Danuta Daszkiewicz – rozwijanie umiejętności interpersonalnych
                                                       
4. Zarządzanie oświatą z z BHP
mgr Małgorzata Wojnowska – warsztat umiejętności interpersonalnych              
               
5. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa + Rachunkowość i finanse
dr Sławomira Gołoś – księgi rachunkowe, sprawozdawczość (zajęcia komputerowe)          
 
Pozostałe zajęcia 24.10.2020 on-line według planu:
1. Przygotowanie pedagogiczne - dr Magdalena Prentka
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja - mgr Aleksandra Michalska
3. Integracja sensoryczna - dr Krzysztof Fabian
4. Logopedia ogólna - dr Małgorzata Karwowska
5. Logopedia ogólna IV semestr - mgr Zbigniew Rytlewski, mgr Jolanta Garbaczewska

25.10.2020 r wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie on-line:
1. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu + Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną + Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
(trzy kierunki z modułem pedagogiki włączającej wspólnym) - mgr Anna Bross-Krymer
2. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii w obszarze logopedycznym - mgr Aleksandra Sadowska-Krajewska
3. Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową - mgr Mariola Kotwica
4. Zarządzanie oświatą - mgr Mirosława Glaza
5. BHP - mgr Piotr Szymański
6. Logopedia ogólna - dr Małgorzata Karwowska
7. Logopedia ogólna IV semestr - mgr Zbigniew Rytlewski, mgr Jolanta Garbaczewska
8. Przygotowanie pedagogiczne - mgr Mirosława Glaza, mgr Jagoda Bednarek
9. Integracja sensoryczna - dr Krzysztof Fabian
10. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii - mgr Aleksandra Sadowska-Krajewska

Zajęcia w formie on-line odbywają się na platformie Google Meet lub innej uzgodnionej z wykładowcą.
Na maile grupowe słuchacze otrzymają informację/zaproszenie na zajęcia on-line.