Studia Podyplomowe

Zarządzenie Rektora KPSW

Prezentujemy Zarządzenie Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej w sprawie funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ,,strefie czerwonej”.
Prosimy uważnie zapoznać się z Zarządzeniem nr 52/2020.