Studia Podyplomowe

Zarządzenie nr 58/2021

Wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia
w okresie od 18 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Zarządzenie nr 58/2021