Studia Podyplomowe

Zjazd 22-23.10

 Inauguracja studiów podyplomowych 22.10.2022 r. godz. 9:00
Spotkanie organizacyjne dla wszystkich grup - AULA 214A
Zajęcia w grupach dla kierunków jak niżej, odbędą się od godz. 10:00

 SOBOTA:

Aula 214A
mgr Marta Brust
Oligofrenopedagogika,
Diagnoza, Diagnoza (Wysoka)
Terapia pedagogiczna,
Edukacja włączająca
Sala 6A
mgr Małgorzata Wojnowska
Przygotowanie pedagogiczne,
Zarządzani Oświatą,
Dydaktyka języka,
Terapia zajęciowa,
Gimnastyka korekcyjna
Sala 16-17A
dr Agnieszka Serowik
Logopedia ogólna,
Neurologopedia (tylko podpisanie umów)
Sala 7A
mgr Bożena Gongała
Rachunkowość, Finanse
Sala 8A
mgr Beata Skotnicka
Edukacja i rehabilitacja osób
z dysfunkcją wzroku i słuchu
Sala 011A/017C
mgr Agata Maciejewska
Pedagogika tańca
 
 
 
NIEDZIELA:
 
Aula 214A
dr Małgorzata Karwowska
Oligofrenopedagogika,
Edukacja i rehabilitacja,
Edukacja włączająca,
Logopedia ogólna,
Terapia pedagogiczna,
Diagnoza, Diagnoza (Wysoka)
Sala 6A
dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska
Przygotowanie pedagogiczne,
Dydaktyka j.angielskiego
Sala 7A dr Maria Bieniek-Majka Rachunkowość i Finanse
Sala 8A mgr Lidia Dudek Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
 
 
 
NABÓR ŚRÓDROCZNY – SOBOTA
 
Sala 15A
dr hab. Anna Prokopiak
Wsparcie rodziny (grupa śródroczna) 9:00 - 16:30