Studia Podyplomowe

Życzenia wielkanocne

Słuchaczom studiów podyplomowych,
nauczycielom akademickim oraz naszym przyjaciołom,
składamy życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Wiary w sens życia, rozwoju osobistego i rodzinnego ciepła.
Dyrektor i Pracownicy CKPiU

Słuchaczom studiów podyplomowych,
nauczycielom akademickim oraz naszym przyjaciołom,
składamy życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Wiary w sens życia, rozwoju osobistego i rodzinnego ciepła.

Dyrektor i Pracownicy CKPiU