Studia Podyplomowe

Biuro CKPiU

Biuro
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego


Kierownik biura inż. Karolina Kosowska
 
Pracownicy administracyjni:
 
Monika Cieślewicz
mgr Justyna Gaitkowska-Grykier