Studia Podyplomowe

Dyrektor CKPiU

 Dyrektor
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego
 
 
 
mgr Andrzej Stobrawa